Vad är Druidry?

 

Translation by Nadia Leyman

The Order of Bards, Ovates & Druids arbetar med Druidry som en andlig väg och utövning som talar till våra tre av våra största längtan: att vara fullständigt kreativa i våra liv, att kommunicera djupt med Naturens värld, och att få tillgång till en källa av djup visdom.

Var och en av dessa längtan kommer från olika aspekter av oss själva som vi kan personifiera som Sångaren, Shamanen och den Vise. I Druidry så bidrar Bard-läror till att vårda och fostra sångaren, artisten eller sagoberättaren inom oss: det kreativa jaget; Ovate-läror bidrar till att främja shamanen, älskaren av Naturen, helaren inom oss; medan Druid-läror bidrar till att utveckla vår inre visdom: den vise som finns inom var och en av oss.

Druidry, eller druidism som det också kallas, manifesteras idag på tre sätt som oftast är separerade från varandra: som en kulturell satsning för att främja de walesiska, Cornish och bretonska språken; som en broderlig strävan att ge ömsesidigt stöd samt att samla in pengar till välgörande ändamål; och som en andlig väg. Var och en av dessa olika inriktningar bygger på inspiration av de forntida druiderna, som var väktarna av en magisk och religiös tradition som existerade innan den kommande av kristendomen, och vars influens kan spåras från den västra stranden av Irland till västra Frankrike – och kanske längre. Caesar skrev att druiderna hade sitt ursprung i Storbritannien.

Utövandet av Druidry ersattes med kristendomen från det sjunde århundradet, och även om lite är känt om dessa forntidens vise så började grupper i Storbritannien som var inspirerade av idén om druiderna att bildas i början av sjuttonhundratalet. Likt frön som har legat vilande i århundraden innan som plötsligt blommar igen, började Druidry en process av väckelse, vilket startades av forskare och lärda i Storbritannien, Frankrike och Tyskland som blev fascinerade av ämnet, och fortsätts idag av ett litet men snabbt växande antal människor runt om i världen som är inspirerade av traditionen, ritualer och läror som har utvecklats över de senaste två och ett halvt sekel, som bygger vidare på mytologi och folklore vars ursprung finns i förkristen tid.

Druidry är särskilt tilltalande för människor som har blivit desillusionerade med mycket av konventionell religionsutövning, och som söker en känsla av andlig förbindelse med jorden och med sina förfäder. I dagens snabbrörliga och miljöhotande värld, söker de sig till en känsla av förankring i Tid och Plats, och en känsla av vördnad för jorden.

http://www.druidry.org/druid-way/what-druidry